Mgr. Hana Lněničková

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení následné péče

The quality of nursing in long-term care
Anotace:
Cílem této bakalářské práce zjistit úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče v Léčebně dlouhodobě nemocných, kde se jedná především o starší pacienty se sníženou mobilitou a potřebou zvýšené ošetřovatelské péče. Kvalitu péče určuje významně i spokojenost pacientů a zdravotnického personálu. V teoretické části je uvedena charakteristika ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu, určení indikátorů …více
Abstract:
The aim of this bachelor paper is to state the level of the healthcare quality provided in the hospice mainly concerning elderly patients with decreased mobility and with the need of increased healthcare. The satisfaction of the patients and the staff significantly determines the healthcare quality. In the theoretical part introduces the healthcare characteristics and the process, the determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kuckir

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lněničková, Hana. Kvalita ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení následné péče. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií