Bc. Martina Mádrová

Diplomová práce

Hudební výchova v alternativních školách - ZŠ Montessori a ZŠ Waldorfská

Music at Alternative Schools - Montessori and Waldorf Elementary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hudební výchovou v alternativních školách, konkrétně v ZŠ Montessori a ZŠ Waldorfské. První část zahrnuje obecné pojednání o alternativních školách, a to vysvětlení pojmu, dále jejich vývoj, funkce a dělení. Podrobněji pojednává o montessoriovské a waldorfské pedagogice, jelikož se jim dále věnuje v praktické části. Hlavní náplň práce obsahuje druhá část, která je zaměřena …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Music at alternative schools, specifically at Montessori and Waldorf elementary schools. The first part involves general information about alternative schools, which is the explanation of the term, then their development, function and division. Montessori and Waldorf pedagogy is there discussed in more detail, because the practical part is dedicated to them. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta