Jitka KOLOMAZNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Attracting the Audience When Giving a Presentation

Attracting the Audience When Giving a Presentation
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find out, what steps lead to a good presentation that would be interesting for the audience. The theoretical part describes several steps and techniques that the speaker should master to gain desired result. The practical part focuses on a group of people that filled in a questionnaire, and its aim was to clarify which answers confirm ideas explored in theoretical …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, které kroky vedou k vytvoření prezentace, která by byla zajímavá pro publikum. Teoretická část popisuje příslušné kroky a techniky, které by měl mluvčí zvládnout, aby dosáhl požadovaného výsledku. Praktická část je zaměřena na skupinu lidí, která vyplnila dotazník, a jejímž záměrem bylo objasnit, v čem se odpovědi shodují či v čem se liší s ohledem na teoretickou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19542

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Burešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLOMAZNÍKOVÁ, Jitka. Attracting the Audience When Giving a Presentation. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe