Theses 

TRENDS IN ECONOMIC GROWTH AND INEQUALITY IN SOUTHERN AFRICA: A COMPARATIVE ANALYSIS AMONG THE LOW INCOME COUNTRIES – Abel Joaquim Zico

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Abel Joaquim Zico

Diplomová práce

TRENDS IN ECONOMIC GROWTH AND INEQUALITY IN SOUTHERN AFRICA: A COMPARATIVE ANALYSIS AMONG THE LOW INCOME COUNTRIES

Trends in Economic Growth and Inequality in Southern Africa: a Comparative Analysis among the Low Income Countries

Anotace: Práce zkoumá a porovnává trendy vývoje ekonomického růstu a důchodových nerovností v pěti nízkopříjmových zemích v rámci Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) za období 1990 až 2013. Porovnání též vztah mezi růstem a nerovnostmi v daných zemích. Jedná se o kvantitativní a kvalitativní studii s využitím popisných, analytických, statistických a komparativních metod. Na základě popisné části je možné říci, že zkoumané země se vyvíjely různě rychle a nejedná se tedy o absolutní konvergenci. Mezi některými zeměmi je však možné mluvit o relativní konvergenci. Úroveň nerovností mezi zeměmi se pomalým tempem snižuje. Výsledy modelu založeném na metodě nejmenších čtverců ukazují, že faktory ovlivňující ekonomický růst a nerovnosti nejsou stejné a nemají ve všech zemí stejný vliv. Také se ukázalo, že vztah mezi růstem a nerovnostmi není ve všech zemích vzájemný. Redukce nerovností se projevuje v Mosambiku, Tanzanii a Zambii, avšak v případě Zimbabwe roste.

Abstract: This study investigates and compares the trends of economic growth and income inequalities in five low income countries members of Southern Africa Development Community (SADC) for the period of 1990 to 2013. It also analyses the relationship between growth and inequalities in the studied countries. It is a quantitative and qualitative study and was used the descriptive, analytical, statistical and comparative methods. The descriptive analysis indicates that the entire five economies grew in different performances and they are not absolutely convergent, but is a relative convergence among some countries. However, the inequality level trend to decrease in these countries but in very small levels. The results using econometric models and Ordinary Last Square (OLS) estimator show that the factors affecting economic growth and inequalities are not all the same and do not react in the same way for all countries. It also found out that the relationship between growth and inequality is not mutual in all countries. Therefore, growth trend to reduce inequality in Mozambique, Tanzania and Zambia, but trend to increase in Zimbabwe.

Klíčová slova: ekonomický růst, příjmové nerovnosti, nízký příjem, regionální rozvoj

Keywords: Income inequality, Economic growth, Low income, Regional Development

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Oponent: Veronika Jadczaková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55231 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz