Bc. Jan Zelenka

Diplomová práce

Finanční analýza jako jeden z významných podkladů pro stanovení ratingu společnosti

Financial analysis as one of the important source for the determination of rating of a company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití finanční analýzy při stanovování ratingu společností. První část práce je věnována obecně teoretickým východiskům pro stanovování ratingu společnosti. Důraz je přitom kladen především na metody finanční analýzy. Následuje seznámení s typy prováděných ratingů a s největšími ratingovými agenturami. V aplikační části je zpracována finanční analýza a …více
Abstract:
This thesis deals with the use of financial analysis in the process of determining rating of companies. The first part is devoted to general theoretical background for determining rating of companies. Emphasis is placed on methods of financial analysis. Familiarization with types of ratings and with largest credit rating agencies follows. Financial analysis and rating of Vodafone Czech Republic a.s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Roman Vimer
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní