Mgr. Lenka ŠÁTEKOVÁ

Disertační práce

Meracie nástroje na posúdenie rizika vzniku dekubitov

Measuring tools to assess the risk of pressure ulcer
Abstract:
There are many research studies in literature abroad and electronic databases focused on validity and inter-rater reliability of pressure ulcer risk assessment scales. Nursing research in validation of pressure ulcer risk assessment scales is on high standard abroad. Predicting the risk of pressure ulcers is one of the priorities in nursing. The main aim of this paper is to verify psychometrics characteristics …více
Abstract:
V odbornej literatúre v zahraničí a elektronických databázach sa objavujú viaceré výskumné štúdie zaoberajúce sa validitou a inter-rater reliabilitou škál na posúdenie rizika vzniku dekubitu. Ošetrovateľský výskum v oblasti validizácie škál na posúdenie rizika vzniku dekubitov je v zahraničí na vysokej úrovni. Predikcia rizika vzniku dekubitov patrí k prioritnej problematike v ošetrovateľstve. Hlavným …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÁTEKOVÁ, Lenka. Meracie nástroje na posúdenie rizika vzniku dekubitov. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.