Ing. Martin Žák

Master's thesis

Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba

Draft of the Employment Level at the Operating Division of the Czech Police Aviation Department
Abstract:
Práce se zabývá konceptem zaměstnanosti Provozního oddělení letecké služby Policie ČR. Shrnuje stručně vývoj od počátků předválečného policejního letectva, strukturu a činnost útvaru. Věnuje se především čtyřem základním pilířům zaměstnanosti a přístupům k zaměstnancům.
Abstract:
A content of the thesis is the Draft of the Employment Level at the Operating Division of the Czech Police Aviation Department There is a summary of its development from the beginning, a structure and an activity of the department. The thesis applies oneself to a task to basic parts of the employment level and an access to employeers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žák, Martin. Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera