Jan Chochol

Bakalářská práce

Depolarizace ve spektroskopické elipsometrii

Depolarization in spectroscopic ellipsometry
Anotace:
Spektroskopická elipsometrie je metoda široce používaná v průmyslu i výzkumu k optické charakterizaci různých systémů, ať už vrstevnatých struktur, metamateriálů, biologických vzorků nebo roztoků. Depolarizační jevy mohou tato měření narušovat a proto je vhodné vědět, jak je detekovat a popř. odstranit. V této práci je pomocí aparátu Muellerových matic popsán spektroskopický elipsometr a pomocí fázové …více
Abstract:
Spectroscopic ellipsometry is method widely used in research and industry for optical characterization of various systems, such as layered materials, metamaterials, biological samples or solutions. Depolarization effects can cause problems with data measurement a therefore it is necessary to know how to detect them and preferably how to remove them. In this work is the spectroscopic ellipsometer described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Jaroslav Hamrle

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie