Bc. František KORDÍK

Diplomová práce

Návrh aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech

Design of active loudspeaker monitor for multichannel reproduction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech v profesionálních aplikacích (poslechové místnosti, zvuková studia). Technické požadavky na soustavu jsou určeny dle doporučení ITU-R BS.1116-1, EBU Tech 3276, EBU Tech 3276-E a AESTD1001.1.01-10. V práci je popsán postup výběru elektroakustických měničů, měření jejich impedančních charakteristik …více
Abstract:
Thesis describes design of active loudspeaker monitor for multichannel reproduction in professional applications (listening rooms, sound studios). Technical requirements are specified by standards ITU-R BS.1116-1, EBU Tech. 3276, EBU Tech 3276-E and AESTD1001.1.01-10. Thesis deals with selection of speakers, measuring of impedance response of speaker, design and realization of bass-reflex enclosure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Stifter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORDÍK, František. Návrh aktivní reproduktorové soustavy pro multikanálový poslech. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/