Štěpán Runát

Bakalářská práce

Studentská mobilita programu ERASMUS: akademický a osobní přínos pro studenta VŠH

ERASMUS Student Mobility: Analysis of the Academic and Personal Contribution to an IHM Student
Anotace:
RUNÁT, Štěpán. Tato práce se zabývá programem Erasmus+ a jeho předchůdci a zkoumá jeho přínos pro minulé i budoucí účastníky. Teoretická část se věnuje historii programu a systémům, které ho tvoří, zatímco analytická část se hlavně zaměřuje na zkušenosti absolventů programu Erasmus a Erasmus+.
Abstract:
RUNÁT, Štěpán. The bachelor thesis is aimed at Erasmus program and the programs before it and it probes its benefits for previous and future participants. Theoretical part of thesis describes history of programs and systems, which creates it. Analytical part of thesis focuses on experiences of students who finished Erasmus and Erasmus+ program.
 

Klíčová slova

Erasmus student přínos benefits
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Lanská
  • Oponent: Ing. Zuzana Roldánová, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze