Bc. Romana Slámová

Diplomová práce

Význam dalšího vzdělávání, k doplňování a prohlubování kvalifikací, v rámci - celoživotního vzdělávání

Meaning of additional education for acquisition and deepening of qualification within the frame of the lifelong learning
Anotace:
Diplomová práce „ Význam dalšího vzdělávání, k doplňování a prohlubování kvalifikací, v rámci – celoživotního vzdělávání – Pojednává o aktuální situaci s kterou se setkávám ve své profesi učitelky a jde o doplňování vzdělání lidí, kteří neukončili střední vzdělání zakončené výučním listem, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. Musíme být připraveni podat pomocnou ruku v tomto případě vypracování …více
Abstract:
The thesis "The importance of continuing education, the completion and deepening of qualifications, within - Lifelong Learning - discusses the current situation with that encountered in their profession and teacher education for the replenishment of people who have not completed secondary education completed by an apprentice, but in the context of lifelong education. We must be ready to lend a hand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Práce na příbuzné téma