Bc. Hanna Iliieva

Bachelor's thesis

Identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a souvislost s řízením vztahů se zákazníky

The identification of customer needs, requirements and expectations for customer relationship management
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována konceptům a metodám analýzy identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a možnostem aplikace výsledků analýzy. Prvním cílem práce je vysvětlení a prokázání důležitosti řízení vztahů se zákazníky v současném silně konkurenčním prostředí a ukázání souvislosti mezi řízením vztahů se zákazníky a identifikací jejich potřeb, požadavků a očekávání. Druhým cílem práce …more
Abstract:
This thesis is devoted to the concepts and methods of analyzing the identification of customer’s needs, requirements and expectations and also to the possibilities of analysis results application. The first aim of the thesis is to explain and demonstrate the importance of customer relationship management in the current strong competitive environment and the reference between customer relationship management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní