Bc. Daniel BIELCZYK

Diplomová práce

Javascriptový framework pro HTML5 Canvas

Javascript Framework for HTML5 Canvas
Anotace:
Tématem práce je vytvoření JavaScriptového frameworku pro podporu vykreslování geometrických prvků, textu a obrázků na HTML5 element Canvas. Framework zavádí objektovou reprezentaci prvků, umožňuje jejich animaci a zachytávání uživatelských událostí nad objekty. Vytvořený framework je hlavním výstupem práce. Dále jsou v práci uvedeny a srovnány vybrané existující frameworky podobného zaměření s ukázkami …více
Abstract:
The topic of this thesis is the creation of a JavaScript framework that helps render geometric patterns, text and bitmap images in the canvas element of HTML5. The framework introduces object representation of the patterns, allows them to be animated and registers user's interactions on top of these objects. This framework is the main output of this thesis. The thesis also includes and compares selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013
Zveřejnit od: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIELCZYK, Daniel. Javascriptový framework pro HTML5 Canvas. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.