Theses 

Javascriptový framework pro HTML5 Canvas – Bc. Daniel BIELCZYK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Daniel BIELCZYK

Diplomová práce

Javascriptový framework pro HTML5 Canvas

Javascript Framework for HTML5 Canvas

Anotace: Tématem práce je vytvoření JavaScriptového frameworku pro podporu vykreslování geometrických prvků, textu a obrázků na HTML5 element Canvas. Framework zavádí objektovou reprezentaci prvků, umožňuje jejich animaci a zachytávání uživatelských událostí nad objekty. Vytvořený framework je hlavním výstupem práce. Dále jsou v práci uvedeny a srovnány vybrané existující frameworky podobného zaměření s ukázkami jejich využití. Práce také obsahuje podrobný popis a příklady použití specifikace Canvas 2D Context API, jejíž metody a vlastnosti framework využívá.

Abstract: The topic of this thesis is the creation of a JavaScript framework that helps render geometric patterns, text and bitmap images in the canvas element of HTML5. The framework introduces object representation of the patterns, allows them to be animated and registers user's interactions on top of these objects. This framework is the main output of this thesis. The thesis also includes and compares selected frameworks of similar focus and provides examples of their use. Furthermore, detailed description of the Canvas 2D Context API is also available together with examples, as the created framework uses its methods and characteristics.

Klíčová slova: JavaScript, framework, Canvas 2D Context API, Paper.js, Processing.js, Raphaël

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25978 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BIELCZYK, Daniel. Javascriptový framework pro HTML5 Canvas. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz