Juraj HASÍK

Bakalářská práce

Problematika měření emisí amoniaku a skleníkových plynů při chovu skotu na pastvě a vlivu chovu na životní prostředí.

The issue of ammonia and greenhouse gases emissions measurements at breeding cattle on pastures and the impact on the environment.
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje různé druhy měření koncentrace amoniaku dle norem ČSN a dle VÚZT Praha. Dále obsahuje vybrané metody měření koncentrace jednotlivých skleníkových plynů. Vlastní práce probíhala v ZD Krásná Hora nad Vltavou, kde se měřila koncentrace amoniaku ve stájích metodou elektrických snímačů a na pastvách metodou měření substrátu v měřícím tunelu. Měřením koncentrace amoniaku ve stájích …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis lists different methods for measurements of ammonia concentration according to the standards of Czech Technical Standards (ČSN) and the Research Institute of Agricultural Engineering (VÚZT Praha). Further, it includes selected methods for measurements of concentration of individual greenhouse gases. The project took place in the co-operative farm (ZD) Krásná Hora nad Vltavou. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011
Identifikátor: 19218

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASÍK, Juraj. Problematika měření emisí amoniaku a skleníkových plynů při chovu skotu na pastvě a vlivu chovu na životní prostředí.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sa3mca sa3mca/2
15. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 4. 2011
Bulanova, L.
16. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.