Bc. Tomáš Kopecký

Bakalářská práce

Webový portál pro evidenci tenisových soutěží

Web Portal with Tennis Competitions Register
Anotace:
Cílem práce je vytvoření webového portálu, který umožní provádět veškerou agendu nad tenisovými soutěžemi. Portál bude umožňovat definovat soutěže, hráče, kluby a evidovat výsledky, přístup bude verifikován oprávněním uživatele. Bude implementován pro potřeby sportovního spolku. V projektu bude využito nástroje Nette.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.