Bc. Andrea Jarošová

Diplomová práce

Stanovení disociačních konstant pomocí isotermální titrační mikrokalorimetrie

Determination of Dissociation constants by Using Isothermal Titration Microcalorimetry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou disociačních konstant slabých kyselin a možnostmi jejich stanovení. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku disociační konstanty kyselin a zásad, také jsou zde zmíněny metody vhodné k měření těchto konstant. Dále pojednává o slabých kyselinách významných v potravinářství, jejich významu a o jejich využití v dalších odvětvích. Cílem experimentální …více
Abstract:
The Master's thesis is focused on the problematics of determination of dissociation constants of weak acids. The theoretical study includes the characteristics of the acid and base dissociation constants, it also compares conventional methods used for its determination and discusses advantages and disadvantages of each one. It also comments on weak acids used in food industry as well as in other industries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jarošová, Andrea. Stanovení disociačních konstant pomocí isotermální titrační mikrokalorimetrie. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe