Bc. Pavel Pluhař

Diplomová práce

Několik poznámek k českému detektivnímu románu v kontextu populární kultury

Some Notes towards Czech Detective Novel in the Context of Popular Culture
Anotace:
Cílem této práce je dokázat, že detektivní žánr v rámci populární kultury pracuje svébytně s některými estetickými pojmy a že na populární umění nelze obecně aplikovat měřítka pro hodnocení umění vysokého. Snaží se ukázat formující body jejího vývoje, některé z možných teoretických přístupů ke zkoumání detektivky, a v praktické části je aplikovat na vybrané české detektivní romány.
Abstract:
The goal of this paper is to demonstrate, that the detective genre in a framework of popular culture works peculiarly with some aesthetic terms, and that criteria for evaluating high art can't be used upon popular art. The paper tries to show main points of its development, some of possible theoretical approaches towards the exploration of detective fiction, and in the practical part of the work to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta