Pavel Veselý

Bakalářská práce

Ekonomie luxusu – komparativní analýza demonstrativní spotřeby mezi studenty UTB, VŠE a ČVUT

Luxury economics - comparative analysis of conspicuous consumption among TBU, UEP and CTU students
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na srovnání demonstrativní spotřeby a nákupu padělků v různém socioekonomickém prostředí. Pro srovnání jsem analyzoval výsledky zkoumání Bc. Tomáše Štegmanna a Bc. Jana Vágnera, kteří zkoumali tuto problematiku na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), respektive Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT), a výsledky svého průzkumu, jež jsem provedl na Univerzitě Tomáše Bati …více
Abstract:
This thesis focuses on the comparison of conspicuous consumption and purchase of counterfeit goods in different socioeconomic environments. For comparison, I analyzed results of the researches by Bc. Tomáš Štegmann and Bc. Jan Vágner, who deal with this issue at University of Economics in Prague (UEP) and Czech Technical University in Prague (CTU). Then I compared it with results of my survey made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Aleš Rod
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47973