Ľuboslav Halama

Bakalářská práce

Web application for searching for astronomical objects in internet catalogues

Web application for searching for astronomical objects in internet catalogues
Anotace:
Astronomické databázy predstavujú značný a rozsiahly zdroj rôznorodých informácií o širokom spektre astronomických objektov. Táto práca popisuje tri z najväčších astronomických databáz a katalógov a prezentuje webovú aplikáciu pre vyhľadávanie astronomických objektov v nich - AstroSearcher. Hlavná časť aplikácie je napísaná v Jave s použitím HTML, CSS a JavaScriptu pre grafickú časť. Práca popisuje …více
Abstract:
Astronomical databases represent a significant and extensive source of various information about a wide range of astronomical objects. This thesis describes three of the largest astronomical databases and catalogues and presents a web application for searching for astronomical objects in them - AstroSearcher. The main part of the application is written in Java with a use of HTML, CSS, and Javascript …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.