Lenka Bartušková

Bachelor's thesis

Účetní reforma účetnictví územních samosprávných celků a její dopad na účetnictví obce Temelín

Accounting reform of the territorial self-governing units and the impact on the accounting of the municipality Temelin
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou účetní reformy účetnictví územních samosprávných celků platnou od roku 2010. V úvodu práce je pojednáváno o charakteristice územních samosprávných celků a o důvodu vzniku účetní reformy. Hlavním cílem práce je posoudit dopad nově přijatých účetních metod na účetnictví obce Temelín, zejména jako je reálná hodnota, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with accounting reform of accounting of the local government which came into force in 2010. I discuss the characteristics of the territorial self-governing units and the reasons for the accounting reform in the introduction. The main aim of this thesis is to assess the impact of newly adopted accounting methods on the accounting of the municipality Temelin, especially as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Hana Takáčová
  • Reader: Štěpánka Nováková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65454