Bc. Anna SOSNOVÁ

Master's thesis

A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems

A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems
Abstract:
Nekoherentní dopředná smyčka typu 1 (I1-FFL), která se chová jako pulzní generátor, je nejběžněji se vyskytujícím typem transkripčních sítí v bakteriích i kvasinkách. Tato práce uvádí nový design pulzního generátoru, který je indukovaný feromonem. Indukce feromonem je použita pro aktivaci přímé dráhy I1-FFL a také pro indukovanou produkci "mrtvé" Cas9 (dCas9). dCas9, převzaté z CRISPR-Cas9 systému …more
Abstract:
Type 1 incoherent feed-forward loop (I1-FFL), which behaves as a pulse generator, is the most common transcription network motif in both bacteria and yeast. This work proposes a new design of pulse generator in yeast cell induced by pheromone. Pheromone induction is used for activation of the direct path of I1-FFL and also induced dead Cas9 (dCas9) production. dCas9 implemented from the CRISPR-Cas9 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Daniel Georgiev, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOSNOVÁ, Anna. A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Cybernetics and Control Engineering