Mgr. Kateřina Blažková

Bakalářská práce

Analýza komunikačních projevů žáků se specifickými poruchami učení z pohledu učitelů

The Analysis of Communication Skills of Children with Learning Disabilities from the Perspective of Teachers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace u žáků se specifickými poruchami učení. Cílem práce je analyzovat komunikační projevy u těchto žáků z pohledu jejich učitelů. Práce je členěna na 3 kapitoly, z nichž jsou 2 teoretické, a 1 je věnována výzkumnému šetření. První kapitola pojednává o teoretických východiskách z oblasti specifických poruch učení. Je zde vymezena základní terminologie …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with communication of pupils with specific learning disabilities. The goal of the thesis is to analyse the communication acts of these pupils from the perspective of their teachers. The thesis is divided into 3 chapters 2 of which are theoretical and 1 is dedicated to the research. The first chapter is about theoretical basis concerning the field of specific learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta