Mgr. Jitka TALAŠOVÁ

Diplomová práce

Specifika klientského a agenturního briefu v komunikační agentuře

The specifics of client and agency brief in communication agencies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými specifiky klientského a agenturního briefu v komunikační agentuře. Kvalita briefu rozhoduje ve velké míře o úspěšnosti komunikační kampaně a zároveň také o vzájemné komunikaci mezi klientem a agenturou. Cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu řešené problematiky vypracovat návrh ideální podoby klientského a agenturního briefu.
Abstract:
Specifics of client and agency brief in communication agencies are the topics of this diploma thesis. The quality brief adjudicate about effectively of communication campaign in big measurement and some time is basic good relationship between client and his communication agency. Proposal project of ideal versions of client and agency brief on basic analyses at present state are purposes of this diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 2741

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Petra Létalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TALAŠOVÁ, Jitka. Specifika klientského a agenturního briefu v komunikační agentuře. Zlín, 2006. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.