Bc. Simona Buzrlová

Bachelor's thesis

Hospodaření s majetkem obce

Management of Municipal Property
Abstract:
Podstatu hospodaření s obecním majetkem můžeme spatřovat v rozhodování příslušných orgánů obce o jeho potřebnosti, či naopak nepotřebnosti, které by mělo vycházet z vyhodnocení, který majetek k plnění svých funkcí obec potřebuje a nejspíš i do budoucna potřebovat bude. Zásadní okruhy problematiky majetku obce a hospodaření s ním upravuje pro obec jako subjekt veřejné moci zákon o obcích a pro obec …more
Abstract:
We can see the substance of the municipal property management in the decisions of local authorities whether the property is necessary or not. The decision shoul d be based on the evaluation which property the municipality needs and will probably need in the future to fulfilling its function. The essential issues of the municipal property and its management is regulated by the Municipal Act as far as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Hana Dědová
  • Reader: JUDr. Michal Maslen, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS