Bc. Simona Buzrlová

Bakalářská práce

Hospodaření s majetkem obce

Management of Municipal Property
Anotace:
Podstatu hospodaření s obecním majetkem můžeme spatřovat v rozhodování příslušných orgánů obce o jeho potřebnosti, či naopak nepotřebnosti, které by mělo vycházet z vyhodnocení, který majetek k plnění svých funkcí obec potřebuje a nejspíš i do budoucna potřebovat bude. Zásadní okruhy problematiky majetku obce a hospodaření s ním upravuje pro obec jako subjekt veřejné moci zákon o obcích a pro obec …více
Abstract:
We can see the substance of the municipal property management in the decisions of local authorities whether the property is necessary or not. The decision shoul d be based on the evaluation which property the municipality needs and will probably need in the future to fulfilling its function. The essential issues of the municipal property and its management is regulated by the Municipal Act as far as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Hana Dědová
  • Oponent: JUDr. Michal Maslen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS