Žaneta Roncová

Master's thesis

Nové retail formáty v automobilovom priemysle

Nové retail formáty v automobilovém průmyslu
Abstract:
Diplomová práce se zabývá transformací automobilového průmyslu na profitabilní omnichannel formát. První část práce je zaměřena na vývoj, který vedl ke vzniku různých konceptů retailu až po současný omnichannel. Jak reagují automobiloví výrobci a jak se jim daří transformovat prodejní strukturu je předmětem druhé části práce. Třetí část následně představuje detailnější strategii Porsche AG a jejich …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the transformation of the automotive industry into a profitable omnichannel format. The first part is focused on the development, that led to the emergence of various concepts of the retail, to the current omnichannel. Second part of the thesis walks through how the car manufacturers react and how they manage to transform their sales structure. Then the third part presents …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá transformáciou automobilového priemyslu na profitabilný omnichannel formát. Prvá časť práce je zameraná na vývoj, ktorý viedol k vzniku rôznych konceptov retailu až po súčasný omnichannel. Ako reagujú automobiloví výrobcovia a ako sa im darí transformovať predajnú štruktúru je predmetom druhej časti práce. Tretia časť následne predstavuje detailnejšie stratégiu Porsche AG …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Vít Hinčica
  • Reader: Jakub Zezula

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76134