Bc. Dominika Vodičková

Diplomová práce

Obchodní strategie a její význam pro malé a střední podniky

Business strategy and its importance for small and medium companies
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá obchodní strategií malých a středních podniků. V teoretické části práce jsou rozebrány základní pojmy a formy obchodní strategie a strategického řízení. Dále jsou popsány procesy analýz a tvorby obchodní strategie a její následná implementace. Praktická část práce zahrnuje zpracovanou strategickou analýzu stavební společnosti Cihlička, s.r.o. Tato analýza byla provedena pomocí …více
Abstract:
The thesis deals with the business strategy of a small and medium companies. In the theoretical part are explain the basic concepts and forms of business strategy and strategic management. Next are described processes of analyzes and creation business strategy and its subsequent implementation. The practical part of the thesis includes a strategic analysis of the construction company Cihlička, s.r …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance