Theses 

Řízení spokojenosti zákazníků ve společnosti Kartáče Souček, s.r.o. – Bc. Jan Souček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Souček

Diplomová práce

Řízení spokojenosti zákazníků ve společnosti Kartáče Souček, s.r.o.

Customer Relationship Management in Enterprise Kartáče Souček, s.r.o.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Kartáče Souček, s.r.o. Teoretická část je zaměřena na výklad základních pojmů z oblasti CRM (Customer Relationship Management). Praktická část se koncentruje na dotazníkové šetření spokojenosti stávajících zákazníků firmy Kartáče Souček, s.r.o. Získaná data z dotazníkového průzkumu byla pouţita pro návrh změny ve firmě. Na závěr práce bylo provedeno zhodnocení a návrh změny

Abstract: Graduation thesis is focused on Customer relationship management in enterprise Kartáče Souček, s.r.o. Theoretical part of this thesis is related with basic concept of CRM. Practical part of this graduation thesis is concentrated on Questionnaire research among existing customers enterprise Kartáče Souček, s.r.o. Obtained data from survey were used for change recommendation in company. Last part is dedicated to evaluation of change recommendation.

Klíčová slova: CRM (Customer Relationship Management), řízení vztahů se zákazníky, kartáče, marketingový výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12986 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Souček, Jan. Řízení spokojenosti zákazníků ve společnosti Kartáče Souček, s.r.o.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz