Bc. Kamila Dudíková

Diplomová práce

Rekvalifikace v dalším vzdělávání dospělých, úloha v SOU

Reraining in other adult education, the role of the SOU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rekvalifikacemi v dalším vzdělávání dospělých. Cílem práce je vytvoření metodické příručky pro pořádání rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické přibližuji vzdělávání dospělých, nezaměstnanost, rekvalifikace atd. V praktické části diplomové práce se zabývám organizační a pedagogickou přípravou rekvalifikačních …více
Abstract:
This thesis deals with the retraining of adults in continuing education. The goal is to create a methodical guide to organizing retraining courses in cooperation with the Labour Office. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is explained the theory of adult education, unemployment, retraining, etc. The practical part deals with organizational and professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta