Lukáš Stryja

Diplomová práce

Analýza vlivu detailu objektů v prostředi Remcom Wireless InSite

Level of Detail Analysis in Remcom Wireless InSite
Anotace:
Tato práce se v teoretické části zaměřuje na popis objektů pomoci datových formátů, které podporuje komplexní softwarový nástroj pro predikci šíření elektromagnetického signálu Wireless InSite od společnosti Remcom. Dále se tato práce v teoretické rovině zabývá popisem v oblasti úrovně detailů (LOD - Level of Detail) a metodou sledování paprsků. Praktická část se zabývá vytvořením algoritmu pro automatické …více
Abstract:
In the theoretical part, this thesis focuses on the description of objects using data formats, which supports the complex software tool Wireless InSite from Remcom, which is taught to predict electromagnetic signal propagation. Furthermore, this part in the theoretical level describes the LOD - Level of Detail and Ray Tracing method. The practical part deals with the creation of algorithm for automatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Libor Michalek
  • Oponent: Jan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika