Filip PŘÍHODA

Diplomová práce

Vývoj kriminalistiky

Development criminalistics
Anotace:
Tato práce na téma Vývoj Kriminalistiky se zaměřuje na popis dějin kriminalistiky a pokroku kriminalistiky v historických dějinách. Práce obsahuje pojem kriminalistika, její objekt, předmět. Dále pak obecný vývoj, postavení a její společenskou funkci.Další kapitola se zaměřuje na nejstarší historii, respektive nejstarší způsoby potírání kriminality formou Božích soudů. Následně je popsáno Století kriminalistiky …více
Abstract:
This work themed Development of Criminal science, focuses on the description of history of criminalistics and the progress of criminal science in historical past. This work includes the term criminalistics, her object and subject. Further on the common development, her position and social function.The next chapter aims to show the ancient history, let us say oldest methods of crime rate repression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. František Vavera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘÍHODA, Filip. Vývoj kriminalistiky. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo