Denisa Kupková

Bachelor's thesis

Reklama a její vliv na spotřebitele v souvislosti s jejich věkem

Využití reklamních médií u jednotlivých věkových skupin spotřebitelů

Advertising and its impact on consumers in relation to their age
Anotácia:
Bakalářská práce na téma Reklama a její vliv na spotřebitele v souvislosti s jejich věkem je zpracovávána k datu 31. březen 2014. Práce mapuje obor reklamy od základních pojmů po využívaná média pro reklamu. Zachycuje stručnou historii reklamy a základy psychologie reklamy. Poskytne stručnou charakteristiku cílových skupin. Pomocí výzkumu dotazníkovým způsobem zkoumá účinnost reklamy na věkové skupiny …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7300

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové