Marek Serenčko

Bakalářská práce

Historické kořeny volebního chování - případ volebních výsledků politické strany TOP 09

Historical Roots of Voting Behavior - The Case of the Election Results of Political Party TOP 09
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Historické kořeny volebního chování“ je fenomén dlouhodobé perzistence a testování tzv. „aktivační hypotézy“, která říká, že chování voličů není podmíněno pouze současnými událostmi, ale podotýká, že i události z dob minulých mohou mít svůj vliv na chování voličů, pokud je část těchto údálostí aktivována. Cílem práce je zjistit pomocí volebních výsledků z parlamentních voleb …více
Abstract:
The subject of the thesis "The Historical Roots of Voting Behavior" is the phenomenon of long-term persistence and testing of the so-called "activation hypothesis" according to which behavior of voters is not only conditioned by current events but may also be influenced by past events if a part of these events is activated. This thesis seeks to find out whether the results of voting from the municipalities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Bechný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta