Bc. Jakub Macošek

Diplomová práce

Strukturní studie CTD-interakční domény RPRD2

Structural study of RPRD2 CTD-interacting domain
Anotace:
RNA polymeráza II (RNAPII) je nejen enzym přepisující kódující geny a geny pro některá mála nekodující RNA, ale také pojí transkripci se zpracováním RNA a RNA degradací, a to prostřednictvím Carboxy-terminální domény (CTD) své největší podjednotky. CTD se skládá z mnoha tandemových repetic konsenzní sekvence Y1-S2-P3-T4-S5-P6-S7 a během transkripce podléhá mnoha různýmposttranslačním modifikacím …více
Abstract:
RNA polymerase II (RNAPII) is the enzyme responsible for transcription of protein coding and some small non-coding RNA. In addition, RNAPII also couples transcription withRNAprocessing and degradation via the Carboxy-terminal domain (CTD) of the largest subunit of RNAPII. The CTD consists of multiple repeats with the consensus sequence Y1-S2-P3-T4-S5-P6-S7. During transcription cycle, the CTD undergoes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta