Bc. Kristýna Kulpová

Diplomová práce

Využití dětské literatury ve výchově a vzdělávání předškolní mládeže a aplikace vybraných literárních textů na estetickovýchovné aktivity

Use of Children's Literature in Preschool Education and Application of Selected Literary Texts on Activities in Aesthetic Education
Anotace:
Práce se zaměří na rozbor a využití dětské literatury ve výchově a vzdělávání předškolní mládeže jako prostředku k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte ve všech oblastech, které popisuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Druhá část práce pak bude věnována aplikaci vybraných literárních textů na estetickovýchovné aktivity, které se budou podílet na formování osobnosti dítěte a ukážou …více
Abstract:
The thesis will focus on the analysis and use of children's literature in the education of pre-school youth as a means of comprehensive personality development of the child in all spheres which describes Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. The second part will be dedicated to the application of selected literary texts on aesthetic activities that would be involved in forming a child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy