Zuzana Drábová

Bakalářská práce

Magie a clown

Magic and Clown

Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl vymezit vztah clowna k magii. Zabývá se hledáním postavy magického clowna skrze teorii a praxi clownerie a kouzelnictví. Popisuje, co mají clownský a kouzelnický obor společného a v čem se liší. Záměrem je nahlédnout do křehké podstaty clowna, která je magická.
Abstract:
This bachelor thesis' main goal is to define the relationship of the clown to magic. It delves into the search for the character of the magical clown through theory and experience in clowning and magic. It describes what the magician and clown have in common and what sets them apart. The aim is to look into the frail existence of the clown, which is magical.
 

Klíčová slova

nonverbální a komediální divadlo

Klíčová slova

klauniáda

Klíčová slova

magie

Klíčová slova

tanec
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Štefan CAPKO
  • Oponent: Ondřej CIHLÁŘ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 11. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna