Irena Menhartová

Bakalářská práce

Probace, mediace a sociální práce v trestní justici

Probation, mediation and social work in criminal justice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výkon alternativních trestů, provádění úkonů Probační a mediační služby, její vznik, specifickou činnost v oblasti sociální práce, její postavení a úkoly. V prvních kapitolách práce jsou vysvětleny pojmy kriminalita a trest, neboť bez zločinu není trestu a není trestu bez viny. V bakalářské práci jsou popsány podmínky pro udělování alternativních trestů, jak byly nastaveny …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is focused on the execution of alternative punishments, the implementation of acts of the Probation a Mediation Service, its origin, specific activities in the field of social work, its position and tasks. In the first chapters of the thesis the concept of crime and punishment are explained, because without crime there is no punishment and there is no punishment without guilt. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q6emp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Lavičková
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě