Mgr. Ondřej Kácha

Master's thesis

Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being

Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being
Abstract:
V uplynulém desetiletí soukromé a veřejné instituce, včetně vlád jednotlivých zemí, začaly aplikovat poznatky z behaviorálních věd, jako je kognitivní a sociální psychologie, ke zvýšení zapojení jednotlivců v udržitelných aktivitách (např. zdravé stravování, recyklace odpadu, rozumná spotřeba elektrické energie). I přes jeho částečnou efektivitu, hlavní proud institucionálně vytvářených behaviorálních …more
Abstract:
In the past decade, private and public institutions, including governments, began to apply insights from behavioural sciences, such as cognitive and social psychology, to policy-making to increase individuals’ engagement in sustainable behaviours (e.g. healthy eating, recycling, and responsible energy consumption). Although partially effective, such policies face limitations. The present work focuses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., Dr. Kai Ruggeri
  • Reader: Mgr. Oleg Czop

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta