Bc. Michaela Labská

Master's thesis

Problematika implementace informačního systému pohledem systémové dynamiky

The issue of implementation of the information system by the view of system dynamics
Abstract:
Práce se zabývá zaváděním informačních systémů do organizace a popisuje kritické faktory implementačních projektů. Jako nástroj k popisu procesu implementace používá teorii systémové dynamiky a počítačem podporované simulační prostředí. V práci je popsáno třináct existujících studií problematiky zavádění informačních systémů z konferencí System Dynamics Society a model jedné z nich je použit jako případová …more
Abstract:
The thesis deals with implementation of information systems into organization and describes critical success factors of implementation projects. As tool for describing the process of implementation is used a theory of system dynamics and a computer aided simulation. In this thesis are described thirteen studies dealing with implementation of information systems presented at conferences of System Dynamics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Labská, Michaela. Problematika implementace informačního systému pohledem systémové dynamiky. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní