Zuzana LAPÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy a intervence u fyziologického novorozence

The most common nursing diagnoses and interventions in physiological newborn baby
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími ošetřovatelskými diagnózami a intervencemi u fyziologického novorozence. Prvním cílem bylo zmapovat nejčastěji se vyskytující ošetřovatelské diagnózy na oddělení fyziologických novorozenců v Nemocnici České Budějovice a.s. K tomuto cíli byly vytvořeny dvě hypotézy. H1: Nejfrekventovanější ošetřovatelská diagnóza u fyziologického novorozence je neefektivní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the most frequent nursing diagnoses and interventions in physiological newborn. First aim was to map the most frequent nursing diagnoses at physiological newborn ward in hospital Nemocnice České Budějovice a.s. Two hypotheses were proposed. H1: The most frequent nursing diagnosis in physiological newborn is ineffective breast-feeding. H2: Nursing diagnoses in physiological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAPÁČKOVÁ, Zuzana. Nejčastější ošetřovatelské diagnózy a intervence u fyziologického novorozence. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sbiyis sbiyis/2
6. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2015
Bulanova, L.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.