Ing. Jan Březina

Diplomová práce

Krizový management

Crisis management
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Krizový management“ je zhodnocení stávající situace podniku, optimalizace jednotlivých procesů a návrh strategie pro budoucí rozvoj, aby podnik předešel krizi. V teoretické části jsou pomocí rešerše odborné literatury definovány základní termíny, použité metody a vymezen obsah jednotlivých částí. Praktická část se zabývá zhodnocením stávající situace podniku a navrhnutí řešení …více
Abstract:
The subject of the master thesis „ Crisis management“ is to evaluate the current situation in chosen enterprise, optimalization of processes and the suggestion of strategy for future development in order to avoid crisis. Theoretical part is focused on clarification of essential terms, methods used later in practical part and content of particular parts of this thesis. Practical part is focused on evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta