Bc. Ondřej Macháček

Bakalářská práce

Čínská „města duchů”: analýza vzniku a existence fenoménu

An analysis of formation and existence of "Ghost towns" in China
Anotace:
Práce se bude věnovat bytovým politikám Komunistické strany Číny po roce 1978 zejména deskripci a pochopení vývoje, který vedl k vzniku tzv. „měst duchů“. Tento vývoj bude nastíněn na třech hlavních tendencích, kterými jsou komodifikace, privatizace a urbanizace. Práce se bude konkrétněji zajímat o okolnosti vzniku tohoto fenoménu, bude se snažit tento problém analyzovat a odhalit detailnější a příkladnější …více
Abstract:
This bachelor’s thesis will tackle Chinese Communist Party housing policies after 1978 and especially those developments that led to and allowed for the occurrence of so-called „ghosts cities“ in China. Such development has to reflect three main tendencies that have taken place in the last 30 years: commodification, privatization and urbanization. Through a wide array of examples and studies this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny