Bc. Jana Doskočilová

Diplomová práce

Literární postava v povídkové tvorbě Boženy Benešové

Literary character in short stories of Božena Benešová
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zkoumání kategorie literární postavy v povídkové tvorbě Boženy Benešové. Práce je neformálně rozdělena na dvě části. Cílem první části práce je nastínění povídkové tvorby Boženy Benešové v dobovém literárním kontextu a shrnutí základních uměleckých principů povídkových próz této autorky. Dále bude v práci předložen ucelený obraz dobové recepce povídkových souborů Benešové …více
Abstract:
The subject of this thesis is to investigate the category of literary characters in the stories of Bozena Benesova. This work is informally divided into two parts. The aim of the first part is an outline of the stories of Bozena Benesova in the contemporary literary context summarizing the basic principles of artistic creation in short stories of this author. Further in this work will be presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta