Ing. Michal Verner

Bakalářská práce

Reakční odezva řidiče v závislosti na přítomnosti pachů

Respounse time of a car driver in dependence of odour presence
Anotace:
Tato práce je zaměřena na reakční odezvu řidiče za přítomnosti stavů rušení (pach, hluk a jejich vzájemná kombinace). V první části je pojednáváno o fyziologických smyslových orgánech člověka, čichu a sluchu. Dále způsobu jejich měření a posouzení správné funkce. V druhé části je popsáno vlastní měření reakční doby řidiče, pomocí vhodných statistických metod zpracování naměřených údajů a jejich následné …více
Abstract:
This work is focused on driver's response time in the presence of various disturbing states (odour, noise and their combination). The first part of work deals with human physiological sense organs - sense of smell and hearing. It deals also with their measuring and right function assessment. In the second part there is described measuring of driver's response time, processing of measured data and their …více
 

Klíčová slova

reakční odezva řidič pach
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Verner, Michal. Reakční odezva řidiče v závislosti na přítomnosti pachů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla