Bc. Petra Jureková

Bachelor's thesis

The Pronunciation of English in Czech, Slovak and Russian Speakers

The Pronunciation of English in Czech, Slovak and Russian Speakers
Anotácia:
Tato bakalářská práce rozebírá téma anglické výslovnosti u nerodilých mluvčích a speciálně se zaměřuje na časté výslovnostní chyby, kterých se dopouštějí Češi, Slováci a Rusové. Jejím cílem je charakterizovat rozdíly mezi těmito chybami a také zjistit, jak tyto národnosti, když mluví anglicky, vnímají rodilí mluvčí. Teoretická část popisuje anglický fonetický systém a to jak na segmentální, tak i na …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the question of foreign speakers’ pronunciation of English, with the focus on commonly made typical pronunciation errors of Czech, Slovak and Russian learners. Its aim is to find out what the differences between the English pronunciation mistakes of Czech, Slovak and Russian learners are and what the native speakers’ perceptions of the respective nationalities speaking …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Magda Sučková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta