Ing. Tereza Mastelová

Bakalářská práce

ČR - malá otevřená ekonomika

CR - small open economy
Anotace:
Zahraniční obchod sehrává v ekonomice velký význam. Aktivní zapojení do mezinárodního obchodu a rovněž vytváření vztahů se širokou oblastí zahraničních partnerů jsou klíčové priority pro malé ekonomiky mezi něž patří i Česká republika. Tato práce se zabývá otevřeností české ekonomiky v oblasti zahraničního obchodu a poskytuje náhled na míru otevřenosti jednotlivých ekonomik v celosvětovém měřítku.
Abstract:
Foreign trade plays a great importance in the economy. Active involvement in international trade as well as creating relationships with a wide area of foreign partners, are key priorities for small economies including the Czech Republic. This work deals with the openness of the Czech economy in the area of foreign trade and outlines the degree of openness of economies worldwide.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství