Bc. Veronika Vondrová

Master's thesis

Správa poplatku za komunální odpad

Administration of the Local Charge on Communal Waste
Anotácia:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit současnou právní úpravu správy poplatku za komunální odpad, identifikovat její slabá místa a navrhnout jejich změnu. Práce analyzuje právní předpisy a zjišťuje, zda umožňují kvalitní a efektivní činnost správce poplatku za komunální odpad. Na úvod se práce zaměřuje na význam místních poplatků pro ekonomickou samostatnost obce. Práce charakterizuje poplatek za komunální …viac
Abstract:
This thesis aims to assess the current legal regulations of the fee for municipal waste to identify its weaknesses and to suggest modifications. The thesis is focused on the analysis of existing legislation and determines whether the legislation enables efficient activity of waste fee administrator. The opening chapter is focused on the importance of local fees for the economic independence of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta