Jakub Čumpelík

Bakalářská práce

A Marketing Communications Mix for the Czech Company LIMEX-TECHNIK s.r.o. on the B2B Market in Order to Gain Customers

A Marketing Communications Mix for the Czech Company LIMEX-TECHNIK s.r.o. on the B2B Market in Order to Gain Customers
Abstract:
This thesis proves that the marketing communications mix in order to gain customers could be done simply and easily, without necessity to spent financial means but time. The theoretical part provides information on the marketing mix, marketing communication mix and analyses, that should help the company to reveal its the advantages and disadvantages. In the analytical part, the thesis goes through …více
Abstract:
Tato bakalářská práce ukazuje, že lze jednoduše a lehce sestavit marketingový komunikační mix za účelem získání zákazníků, aniž by bylo třeba vynakládat finanční prostředky, stačí pouze čas. Teoretická část práce obsahuje marketingový mix, marketingový komunikační mix a analýzy, které by měly společnostem pomoci odhalit jejich přednosti a zápory. Analytická část sestává ze zkoumání firmy LIMEX-TECHNIK …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čumpelík, Jakub. A Marketing Communications Mix for the Czech Company LIMEX-TECHNIK s.r.o. on the B2B Market in Order to Gain Customers . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi