Jiří VODÁK

Bakalářská práce

Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární obchod EU

VAT and intracommunitarian trade in European Union
Anotace:
Název mé bakalářské práce zní Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární obchod Evropské unie. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit fungování daně z přidané hodnoty a to v rámci obchodu mezi členskými zeměmi. Práci člením do pěti hlavních kapitol. První a druhá kapitola představují uvedení do problematiky daně z přidané hodnoty. Jádrem práce by měla být nejobsáhlejší kapitola třetí pojednávající …více
Abstract:
The name of my bachelor thesis is Value added tax and intracommunitarian trade in European Union. The aim of this thesis is to explain the operation of value added tax and in trade between member countries. Thesis is divided into five main chapters. The first and second chapter presents the introduction to the issue of value added tax. The core of thesis should be the most comprehensive third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Pavel Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODÁK, Jiří. Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární obchod EU. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sbubls sbubls/2
26. 4. 2012
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.