Bc. Markéta Hladíková

Bachelor's thesis

Klíčové kompetence učitele waldorfské školy

Key competencies of waldorf teacher
Abstract:
Bakalářská práce „Klíčové kompetence učitele waldorfské školy“ je svým obsahem zaměřena na problematiku kompetencí třídních učitelů waldorfských škol. Hlavním cílem této práce bylo identifikovat klíčové kompetence této profese, přičemž se využívaly jednak poznatky získané z odborné literatury, která byla o waldorfské pedagogice napsána a jednak poznatky získané obecně ze standardizace učitelské profese …more
Abstract:
The bachelor thesis “Key competencies of waldorf teacher” is focused on the competencies of class masters at Waldorf School. The main aim of this thesis is to identify key competencies of this profession. Used knowledge were taken form specialized literature and also from universal standardization of teacher profession. The main idea of this thesis is to uncover and term specificity of competencies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Šimberová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta